Securitas Varularm

Vi erbjuder Nordens största sortiment av elektroniska varularm med tillhörande larmbrickor, larmetiketter och deaktiveringsteknik. Securitas varularm levererar RF- och AM-system från världsledande tillverkare och aktörer så att du kan säkra din butik med den senaste tekniken.

För att försäkra dig om att din butik är säkrad mot ovälkomna stölder är varularm en kostnadseffektiv metod för att minska svinn.  Vi har larmbågar, larmbrickor och larmetiketter som bygger på den senaste tekniken inom både RF- och AM-system, läs mer om vilken teknik som lämpar din butik bäst här.

Varför ska jag välja varularm?

Fördelarna med varularm är många men där den främsta anledningen är att du som butiksägare ska kunna säkra dina varor från stöld. Ytterligare fördelar med varularm är:

  • Distansaktivering via inbyggd teknik i kassadisken eller scanner som motverkar att aktiva etiketter lämnar butiken.
  • Tekniken kan med fördel användas tillsammans med RFID-lösningar. 
  • Kan anslutas till ett personsökarsystem som rapporterar till mottagaren när ett larm utlöses.
  • Kan anslutas till butikens kameraövervakningssystem så att kameran startar automatiskt i händelse av larm.

Vi ansvarar och utför installation och service av alla våra produkter och arbetar med några av världens ledande företag inom varularm så som Sensormatic, Nedap, AmerSec och MTC.

Klick här för att läsa mer om våra larmbågar.

Klick här för att läsa mer om våra larmbrickor.

Har du några frågor om Securitas varularm eller vill du lägga en beställning? Klicka här