Larmbågar

Våra Larmbågar kommer i olika utföranden och material så att du kan välja de bågar som passar bäst för din butik. Tekniken skiljer sig från radiofrekventa bågar (RF) till akustomagnetiska bågar (AM) och ned kan du läsa mer om vilken teknik som passar dina varor.

Hur fungerar larmbågar?

Larmbågarna installeras i entrén till din butik. I larmbågarna finns sändare som regelbundet skickar ut signaler. Om signalerna mottas av en larmbricka som befinner sig mellan larmbågarna utlöses ett larm. Flertalet av våra larmbågar kan även kopplas upp mot internet för att möjliggöra fjärrservice.

RF eller AM – vad är skillnaden?

Radiofrekventa larmbågar (RF)

RF-tekniken bygger på radiofrekvent teknik. När en larmbricka förs mellan bågarna vandrar RF-signalen genom den kopparspole som finns i larmbrickan och då både larmbåge och bricka arbetar på samma radiofrekvens skapas en störning som i sin tur utlöser ett larm.

RF-system väljs ofta av klädbutiker eller andra butiker med mjuka varor då tekniken gör att larmetiketter kan vara tunnare än med ett AM-system.

Akustomagnetiska larmbågar (AM)

AM-larmbågarna är akustomagnetiska och innebär att bågarna sänder ut en ljudvåg som, när en bricka förs mellan bågarna, utlöser ett larm då membranet i brickan kommer i vibration.

AM-bågar väljs ofta av butiker med hårda produkter, exempelvis byggmarknader och butiker som säljer hemelektronik. AM-tekniken möjliggör för ett större avstånd mellan bågarna och är även mindre känsligt för metall i omgivning.

Några modeller av larmbågar har utbytbara fronter så att du kan använda ytorna till information och marknadsföring. Bågarna kan också levereras med ytterligare funktioner så som inbyggd metall- och magnetdetektion samt kundräknare. Vill du veta mer om våra larmbågar? Kontakta oss här eller läs mer om våra olika bågar och dess funktioner här nedan.

Kontakta oss