Retail Analytics / RFID

Retail Analytics

Inom detaljhandeln finns många hinder att överkomma i jakten på högre försäljningssiffror. Vanliga hinder är ett felaktigt lagersaldo, dåligt planerad bemanning och en ineffektiv utformning av butiken. Att optimera sin butik utefter sin kundkrets och målgrupp är vitalt för en effektiv försäljning. Vi kallar detta Retail Analytics. 

Retail Analytics syftar till att ge butiksinnehavaren en bättre förståelse för sin verksamhet och sina kunders köpbeteende. Detta kan innebära besöksräkning som används till grund för en optimalt planerad bemanning under butikens öppettider, heatmapping för att se hur besökare rör sig i lokalen och placera kampanjytor därefter samt övervakning av köer för att effektivt minska väntetider i kassor.

Ovan nämnt är tekniska lösningar men Retail analytics kan innebära mycket mer. Mystery shopping, enkäter, store-check och kundundersökningar är exempel på verktyg som inte bygger på teknik men ändå bidrar till en bättre uppfattning om vad kunden vill ha och hur förbättringar kan genomföras.
Allt för att ge butiksinnehavare en bredare förståelse för sin verksamhet och bättre möjligheter att öka sin försäljning.

 

Occupancy 

Med Irisys SafeCount kan du bidra till minskad trängsel och smittspridning i din butik. Detta tack vare ett mycket innovativt system som upplyser besökare redan innan de kliver in i butiken huruvida de kan gå in eller vänta utanför.

Systemet bygger på takmonterade IR-, och kamerabaserade sensorer som strömmatas via PoE (Power over Ethernet). Sensorerna monteras ovanför entrédörrar och räknar effektivt alla personer som passerar under. Detta med en träffsäkerhet på uppemot 99%.

Vector 4D sensor Irisys

Flera entréer i en butik är inget problem då sensorerna arbetar tillsammans och räknar i grupp. Går en person in genom en entré räknas denne in, och om personen går ut genom en annan entré
räknas denne ut. Vid installation sätts ett tröskelvärde för hur många som får lov att vistas i butiken samtidigt samt ett värde för när systemet ska börja varna för att maxgränsen snart är nådd.

Varningen kan visas på en monitor i entrén där ett välkomstmeddelande visas när gränsen för varning inte är uppnådd. Meddelandet är då grönt. När gränsen för varning uppnåtts visas ett gult meddelande och när gränses för totalt antal besökare uppnåtts visas ett rött meddelande. Budskapen i meddelandena kan anpassas fritt. 

Inloggad i systemet via iPad eller liknande går även data att nå för hur många besökare som besökt butiken under given tidpunkt. I en speciell Manager View kan ansvarig i butiken se viktiga data över antalet besökare i butiken. Denna data kan vara mycket användbar vid schemaläggning av personal då du vet hur många besökare som befinner sig i butiken och hur det varierar över dagen och mellan olika veckodagar.

När Covid19-pandemin avtagit och behovet för denna typ av lösning inte längre är lika stort kan Irisys Safecount användas som en mycket pålitlig besöksräknare.

Kontakta oss gärna för mer information!   Kontakta oss

 

Besöksräkning

Att implementera besöksräkning i butiksmiljö är ett mycket kraftfullt analysverktyg för att optimera verksamheten. De nyckeltal besöksräknaren genererar kan med fördel användas till att effektivt planera personalscheman, följa upp effektiviteten av kampanjer och reklam samt jämföra hur olika butiker presterar mot varandra.

Det är bara några fördelar besöksräkning ger. Framför allt syftar det till att ge en stadig grund till beslutsfattande.

Vi använder IP-kamerabaserade besöksräknare från välrenommerade Axis. Kameran räknar mycket effektivt och noggrant besökarna som passerar in och ut ur lokalen. Besöksräknaren har inga som helst bekymmer med att räkna ett stort antal besökare som passerar på en och samma gång.

Nyckeltalen går att nå direkt i kameran eller via Axis Store Reporter. Store Reporter är ett webbaserat gränssnitt där nyckeltalen från besöksräknaren presenteras på det sätt som passar dig bäst då det finns ett stort antal val för presentation till hands. Du kan jämföra besökarantal mot valfri annan tidpunkt eller butik, visa olika typer av diagram indelat på timmar, dagar och minuter och mycket mer.

Önskar du mer information eller veta hur besöksräkning kan användas i just din butik eller kedja, kontakta oss så berättar vi mer.

 

RFID – Radio frequency identification

RFID är en teknik där larmbrickorna och larmetiketterna fått intelligens. Varje etikett eller RFID-kompatibel bricka tilldelas ett unikt nummer. Numret kan sedan matchas mot en databas där numret översätts till den specifika varan. Databasen kan bestå av ett lagersaldo eller de varor som finns i en butik.

När en kund betalat en vara i kassan och lämnar butiken, läses etiketten eller larmbrickan av i entrén via en larmbåge eller takantenn. Systemet känner då av att varan är betald och inget larm utlöses. Har varan inte betalats känner systemet av detta och larmet går.

Tack vare att varje enskild etikett kan programmeras att motsvara en specifik produkt, kan man skapa ett informationsflöde hela vägen från fabrik till butik. I fabriken märks samtliga varor med en etikett som programmerats att motsvara just den varan i just det utförandet. När varorna lämnar fabriken läses samtliga varor av och registreras. Då vet vi att exakt ett visst antal varor lämnat fabriken. När varorna sedan levereras till din butik sker samma procedur och samma antal varor registreras automatiskt och läggs in i ditt lagersaldo.  När en kund sedan köper en av dessa varor dras den automatiskt från lagersaldot.

RFID-teknik möjliggör även enkel och smidig inventering med hjälp av en handburen läsare. Läsaren förs framför hyllorna och räknar de varor som finns där.

Har du några frågor om RFID-lösningar och hur det kan användas i just din butik? Klicka här för att kontakta oss så berättar vi mer.

Handscanner RFID

 

Kontakta oss