SafeCount Analytics

SafeCount Analytics

Inom detaljhandeln finns många hinder att överkomma i jakten på högre försäljningssiffror. Vanliga hinder är ett felaktigt lagersaldo, dåligt planerad bemanning och en ineffektiv utformning av butiken. Att optimera sin butik utefter sin kundkrets och målgrupp är vitalt för en effektiv försäljning. Vi kallar detta Retail Analytics. 

Retail Analytics syftar till att ge butiksinnehavaren en bättre förståelse för sin verksamhet och sina kunders köpbeteende. Detta kan innebära besöksräkning som används till grund för en optimalt planerad bemanning under butikens öppettider, heatmapping för att se hur besökare rör sig i lokalen och placera kampanjytor därefter samt övervakning av köer för att effektivt minska väntetider i kassor.

Ovan nämnt är tekniska lösningar men Retail analytics kan innebära mycket mer. Mystery shopping, enkäter, store-check och kundundersökningar är exempel på verktyg som inte bygger på teknik men ändå bidrar till en bättre uppfattning om vad kunden vill ha och hur förbättringar kan genomföras.
Allt för att ge butiksinnehavare en bredare förståelse för sin verksamhet och bättre möjligheter att öka sin försäljning.

 

Occupancy 

Med SafeCount kan du bidra till minskad trängsel och smittspridning i din butik. Detta tack vare ett mycket innovativt system som upplyser besökare redan innan de kliver in i butiken huruvida de kan gå in eller vänta utanför.

Systemet bygger på takmonterade IR-, och kamerabaserade sensorer som strömmatas via PoE (Power over Ethernet). Sensorerna monteras ovanför entrédörrar och räknar effektivt alla personer som passerar under. Detta med en träffsäkerhet på uppemot 99%.

Vector 4D sensor Irisys

Flera entréer i en butik är inget problem då sensorerna arbetar tillsammans och räknar i grupp. Går en person in genom en entré räknas denne in, och om personen går ut genom en annan entré
räknas denne ut. Vid installation sätts ett tröskelvärde för hur många som får lov att vistas i butiken samtidigt samt ett värde för när systemet ska börja varna för att maxgränsen snart är nådd.

Varningen kan visas på en monitor i entrén där ett välkomstmeddelande visas när gränsen för varning inte är uppnådd. Meddelandet är då grönt. När gränsen för varning uppnåtts visas ett gult meddelande och när gränses för totalt antal besökare uppnåtts visas ett rött meddelande. Budskapen i meddelandena kan anpassas fritt. 

Inloggad i systemet via iPad eller liknande går även data att nå för hur många besökare som besökt butiken under given tidpunkt. I en speciell Manager View kan ansvarig i butiken se viktiga data över antalet besökare i butiken. Denna data kan vara mycket användbar vid schemaläggning av personal då du vet hur många besökare som befinner sig i butiken och hur det varierar över dagen och mellan olika veckodagar.

När Covid19-pandemin avtagit och behovet för denna typ av lösning inte längre är lika stort kan Safecount användas som en mycket pålitlig besöksräknare.

Kontakta oss gärna för mer information!   Kontakta oss

Kontakta oss