Store Intelligence

Store Intelligence

Inom detaljhandeln finns många hinder att överkomma i jakten på högre försäljningssiffror. Vanliga hinder är ett felaktigt lagersaldo, dåligt planerad bemanning och en ineffektiv utformning av butiken. Att optimera sin butik utefter sin kundkrets och målgrupp är vitalt för en effektiv försäljning. Vi kallar detta Store Intelligence. 

Store intelligence syftar till att ge butiksinnehavaren en bättre förståelse för sin verksamhet och sina kunders köpbeteende. Detta kan innebära besöksräkning som används till grund för en optimalt planerad bemanning under butikens öppettider, heatmapping för att se hur besökare rör sig i lokalen och placera kampanjytor därefter samt övervakning av köer för att effektivt minska väntetider i kassor.

Ovan nämnt är tekniska lösningar men business intelligence kan innebära mycket mer. Mystery shopping, enkäter, store-check och kundundersökningar är exempel på verktyg som inte bygger på teknik men ändå bidrar till en bättre uppfattning om vad kunden vill ha och hur förbättringar kan genomföras.
Allt för att ge butiksinnehavare en bredare förståelse för sin verksamhet och bättre möjligheter att öka sin försäljning.

Besöksräkning

Att implementera besöksräkning i butiksmiljö är ett mycket kraftfullt analysverktyg för att optimera verksamheten. De nyckeltal besöksräknaren genererar kan med fördel användas till att effektivt planera personalscheman, följa upp effektiviteten av kampanjer och reklam samt jämföra hur olika butiker presterar mot varandra.

Det är bara några fördelar besöksräkning ger. Framför allt syftar det till att ge en stadig grund till beslutsfattande.

Vi använder IP-kamerabaserade besöksräknare från välrenommerade Axis. Kameran räknar mycket effektivt och noggrant besökarna som passerar in och ut ur lokalen. Besöksräknaren har inga som helst bekymmer med att räkna ett stort antal besökare som passerar på en och samma gång.

Nyckeltalen går att nå direkt i kameran eller via Axis Store Reporter. Store Reporter är ett webbaserat gränssnitt där nyckeltalen från besöksräknaren presenteras på det sätt som passar dig bäst då det finns ett stort antal val för presentation till hands. Du kan jämföra besökarantal mot valfri annan tidpunkt eller butik, visa olika typer av diagram indelat på timmar, dagar och minuter och mycket mer.

Önskar du mer information eller veta hur besöksräkning kan användas i just din butik eller kedja, kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss